Hack Pokiwar

Cập nhật phiên bản v2.5 (Hack Gold)
Chức năng chính của bản hack
- Hack level cao nhất ( full là 65 ) (VIP)
- Hack pet ( tất cả các pet kể cả mới ra đời ) (VIP)
- Hack thẻ skill ( full cấp 13 ) (VIP)
  +Thẻ Kim        
  +Thẻ Hỏa 
- Hack pet siêu thần thú ( full ) (VIP)
- Hack các Server: Zing Me, Trò Chơi Việt, NIVI, Trường Tồn, Soha, Facebook
- Trong quá trình Hack không cần nhập mật khẩu để tài khoản được bảo mật tốt nhất
Lưu ý: chỉ hỗ trợ thẻ 100k trở lên với thẻ Viettel
              Hack Gold (Click nút Hack Gold - Vàng) 
Hack bằng thẻ 100k nhận được 500.000 Gold
Hack bằng thẻ 200k nhận được 1.200.000 Gold
Hack bằng thẻ 500k nhận được 5.000.000 Gold
 
Copyright © 2013 - 2014 by HackPokiwar - All rights reserved.