Hack Pokiwar

Giao diện Hack Pokiwar v2.0
Chức năng chính của bản hack
- Hack level cao nhất ( full là 65 ) (VIP)
- Hack pet ( tất cả các pet kể cả mới ra đời ) (VIP)
- Hack thẻ skill ( full cấp 13 ) (VIP)
  +Thẻ Kim        
  +Thẻ Hỏa 
- Hack pet siêu thần thú ( full ) (VIP)
- Hack các Server: Zing Me, Trò Chơi Việt, NIVI, Trường Tồn, Soha, Facebook
- Trong quá trình Hack không cần nhập mật khẩu để tài khoản được bảo mật tốt nhất
Lưu ý: chỉ hỗ trợ thẻ 100k trở lên với thẻ Viettel


 
Copyright 2014 © by HackPokiwar - All rights reserved.